Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.mieczak-zakazny.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mieczak-zakazny.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep internetowy www.mieczak-zakazny.pl jest własnością oraz jest prowadzony przez Discovery Pharma Sp. z o.o., Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, NIP: 5252642901, REGON: 363417167, KRS: 0000595033
3. Discovery Pharma Sp. z o.o. jest wyłącznym producentem wyrobu medycznego Conzerol Plus oraz importerem produktu kosmetycznego mydło Conzerol amerykańskiej firmy Discovery Pharma LLC, Inc, 3875 Saint Johns Parkway Sanford, FL 32771, USA.
4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
– warunki i zasady dokonywania zakupów przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w sklepie internetowym
– zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług, świadczonych przez sklep
– Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku, umieszczonego na głównej stronie sklepu
– informacje zawarte na stronach www Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego:

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Discovery Pharma Sp z o.o.
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. By zawrzeć umowę sprzedaży, trzeba wejść na stronę www.mieczak-zakazny.pl, dokonać wyboru produktów oraz dodać je do koszyka zamówień.
2.  Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie złożone Zamówienie, zawierające:
– przedmiot zamówienia,
– cenę zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
– wybranej metody płatności,
– wybranego sposobu dostawy,
3. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych, umożliwiających poprawną realizację przesyłki.
4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

IV. Dostawa towaru

1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
2. Dostawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw Unii Europejskiej odbywa się za pomocą Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
ZOBACZ WARUNKI DOSTAWY >>

V. Ceny oraz metody płatności

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia poprzez system płatności elektronicznych PayU.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep www.mieczak-zakazny.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi otrzymane płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż bezpłatny sposób dostarczenia. Zwrotu Sklep niezwłocznie, w ciągu 14 dni od momentu skutecznego poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki Sklep otrzymał zapłatę. Sklep zachowuje sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

VII. Prawo do gwarancji zwrotu pieniędzy w przypadku braku satysfakcji z produktu

1. Ze względu na duże zadowolenie Klientów z oferowanych produktów Sprzedawca zapewnia swoim Klientom prawo do zwrócenia towaru w ciągu 60 dni od dnia złożenia zamówienia, jeśli Klienci nie są zadowoleni z efektów stosowanych przez nich produktów. Usługa ta wymaga zawiadomienia sklepu drogą mailową oraz krótkiego opisu powodów niezadowolenia z zakupionego produktu. Oraz wysłania zdjęcia zużytego produktu.
W przypadku żądania zwrotu kosztów z powodu braku satysfakcji otrzymane płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż bezpłatny sposób dostarczenia. Zwrotu Sklep dokona niezwłocznie, w ciągu 14 dni od momentu skutecznego poinformowania nas o braku satysfakcji z produktu. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki Sklep otrzymał zapłatę.

VII. Reklamacje dotyczące towaru

1. Sklep – sprzedawca odpowiada wobec Klienta – konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje należy kierować na adres office@discovery-pharma.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

VIII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług

1. Podmiot prowadzący sklep podejmuje działania w celu zapewnienia bezawaryjnego działania aplikacji w zgodzie z najnowszymi trendami w handlu elektronicznym.

2. Klient, w przypadku stwierdzenia wadliwości działania Sklepu, powinien zgłosić owe nieprawidłowości sprzedawcy. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
pisemnie: na adres Discovery Pharma Sp. z o.o., Warszawa, ul. Tamka 16/4, 00-349.
Lub drogą mailową: office@discovery-pharma.pl

3. W każdym zgłoszeniu reklamacyjnym Klient jest zobowiązany podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opisać reklamowaną nieprawidłowość.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Podmiot prowadzący sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku, w szczególności do nie przekazywanie ich osobom trzecim .
2. Dane osobowe Klientów będą wykorzystane tylko i jedynie w zakresie umożliwiającym pozytywną realizację umowy sprzedaży produktów ze Sklepu.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie sporów między Konsumentem a Sprzedawcą będzie rozstrzygane przez sądy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

POZBĄDŹ SIĘ MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO

98% effective Naturalna receptura Money back Gwarancja zwrotu pieniędzy Free shipping Darmowa dostawa

Kup teraz

Conzerol